Nokia Launcher

Nokia Launcher 3.9

A classic Nokia style launcher app
Free Personalization Android App by
Rating 4.0/5 Downloads 500,000+ Updated 3/18/2023
DOWNLOAD APK 6MB
File Name : com.daovanuong_fpt.nokialauncher.83.apk
App Version : 3.9
Install Size : 6MB
Version Date : 2023-03-18
Uploaded : 2023-03-19
MD5 :
Sha1 : m-vqdFsuQe6-a6w98s6uLeTGrTQ
Bổ sung tính năng mới trong Cài đặt<br>- Bật tắt chế độ hiển thị biểu tượng ứng dụng và thông báo thành đen trắng hoặc màu sắc<br>- Bật tắt rung khi bấm phím số<br>- Thay đổi hiển thị và quản lý ứng dụng ẩn trong phần Cài đặt <br>Bổ sung thao tác nhanh trên bàn phím<br>- Bấm và giữ phím # để mở nhanh danh sách ứng dụng ẩn
DOWNLOAD APK
6MB
Nokia Launcher Last Versions