Nokia Launcher

Nokia Launcher 3.9

A launcher app with the Nokia style of the past
Free Personalization Android App by
Rating 4.0/5 Downloads 500,000+ Updated 3/18/2023
DOWNLOAD APK 6MB
Ứng dụng cho người dùng cảm nhận lại giao diện người dùng của nokia cổ
-> Thay đổi trình khởi động mặc định nếu bạn muốn quay về trình mặc đinh
các bạn vui lòng làm theo các bước : Thực đơn -> Tùy chọn -> Thay đổi trình khởi động và chọn trình khởi động mặc định của thiết bị
- Bấm và giữ * bật đồng hồ đọc giờ
- Bấm và giữ 0 bật đèn flashSee more
Nokia Launcher screenshots
Nokia Launcher screenshots
Nokia Launcher screenshots
Nokia Launcher screenshots
Nokia Launcher screenshots
Nokia Launcher screenshots
Nokia Launcher screenshots
Nokia Launcher screenshots
Nokia Launcher screenshots
Nokia Launcher screenshots
Please be aware that APK20 only share the original and free apk version for Nokia Launcher 3.9 without any modifications.

All the apps & games here are downloaded directly from play store and for home or personal use only. If Apex Launcher apk download infringes your copyright, please contact us, We'll delete it in a short time.

DOWNLOAD APK 6MB
Nokia Launcher Last Versions
Share APK20