Nokia Launcher

Nokia Launcher 3.9

A classic Nokia style launcher app
Free Personalization Android App by
Rating 4.0/5 Downloads 500,000+ Updated 3/12/2023
DOWNLOAD APK 6MB
File Name : com.daovanuong_fpt.nokialauncher.81.apk
App Version : 3.9
Install Size : 6MB
Version Date : 2023-03-12
Uploaded : 2023-03-12
MD5 :
Sha1 : -jC6k9JQLE7_-PL4Qz9_k9j4BhA
1. Thêm chức năng hiển thị hoặc ẩn tên ứng dụng trong danh sách<br>2. Thêm kho ứng dụng liên quan<br>3. Thêm trò chơi Snake V - Rắn săn mồi<br>4. Khác phục lỗi đóng ứng dụng đột ngột khi mở 1 số ứng dụng nhanh
DOWNLOAD APK
6MB
Nokia Launcher Last Versions